Jamara rekenen

 

jamaraZie je bij jouw kind de ogen omhoog kijken terwijl hij/ zij zoekt naar een antwoord, dan automatiseert  hij/zij op de verkeerde manier.

 

 

De manier Hoe iemand denkt, kun je zien aan de ogen. En dan met name de beweging van de ogen. Je kunt denken in beelden (visueel), gevoel (tactiel) of in geluiden ( auditief)

V=Visueel (zien)
A=Auditief (horen)
K=Kinesthetisch (gevoel)Oogbewegingen

C=Constructie (in de toekomst)
R=Herinnering
D=Digitaal (in jezelf praten)

 

Bladzijden vol sommen oefenen, maar op de verkeerde manier blijven denken, levert geen enkele verbetering op. Het geheim ligt in het anders leren denken. Dat is een van de uitgangspunten van Jamara. Automatiseren begint bij het afleren van de verkeerde hersenactiviteit.

lees hieronder verder over de Jamara Aanpak volgens Wlil Missot

“Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (htpp:\\www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARAjamara afbeelding aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Voor meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast moet er het Jamaracomputerprogramma (Windows) aangeschaft worden (kosten 43 euro). Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaal oefeningen.”

Bron CNLS