Taal in blokjes

Taal_in_Blokjes_6

Door de klanken een kleur te geven wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar.

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in Blokjes is een uitsnede van de Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode). Dit is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen.

De F&L methode gaat uit van de klanken van de taal. Aan de hand van de verschillende groepen klanken wordt het taalsysteem met de bijbehorende regels duidelijk gemaakt. Met een beperkt aantal basisregels kan het grootste deel van de Nederlandse woorden al correct worden geschreven.

Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en ´klankblokken´ in verschillende kleuren.

 

Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Metib 1t behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen. Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal.

De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren.

tibregelWat het werken met Taal in blokjes zo fijn maakt is dat meerdere zintuigen van de kinderen worden aangesproken:

  • zien (visueel) het kind ziet de kleuren van de blokjes
  • horen (auditief) het kind hoort de klanken
  • doen (tactiel) het kind bouwt de woorden met de blokjes

En….Taal in blokjes is goed inzetbaar bij de volgende taalmethodes op de basisschool:

  • Taal Actief,
  • Taajournaal en
  • Veilig Leren Lezen

Voor meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op.

                                

tib 4

teksten worden gedecodeerd

tib 3

de materialen: markers en blokjes

 

 

                                                                 

tib werkboeken

werkboeken

tib 2

ondersteunend materiaal